Boom Cymru

Yn creu cynnwys i S4C, BBC ac ITV Cymru Wales, mae adrannau Boom Cymru yn cynnwys Fflic, Alfresco, Apollo a Boom Plant; brandiau sefydlog a phrofiadol sy’n darparu cynnwys plant, drama, adloniant, ffeithiol, adloniant ffeithiol, ffordd o fyw a digwyddiadau byw. Mae Asiantaeth Talent Harlequin yn cynrychioli nifer o artistiaid cerddorol blaenllaw gan gynnwys y bas-bariton byd enwog Bryn Terfel.

Creating content for S4C, BBC and ITV Wales, Boom Cymru’s divisions include Fflic, Alfresco, Apollo and Boom Kids; established and experienced brands that deliver children’s, drama, entertainment, factual, factual entertainment, lifestyle and live events. Harlequin Talent Agency represents a number of high profile musical artists, including the highly acclaimed bass-baritone, Bryn Terfel.

Newyddion / News

Twitter

  • CYFRES NEWYDD PRIODAS PUM MIL! Mae cyfres Priodas Pum Mil yn chwilio am gyplau sy’n fodlon i ffrindiau a theulu d…
  • 🧟 Mae'r Zeds wedi cyrraedd @YsgBrynrefail 😱 a fydd criw Llanrug yn gallu dianc o'r ysgol? Prosiect Z | Dydd Mawrth…
  • O na, beth mae Trystan wedi neud nawr?! 🙊😂 What's Trystan done now?! 🙊😂 ❓ Priodas Pum Mil ⏰ Heno / Tonight - 20…
  • Prosiect Z ar bob dydd Mawrth 6.05 ar @S4C … Mae’r Zeds yn dod, pwy fydd yn gallu dianc? Prosiect Z every Tuesday…
  • Priodas Pum Mil 20.00 nos Fawrth | Tuesday @S4C 💍🎊 Bydd Trystan ac Emma yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau R…
  • SWYDD NEWYDD: Is-Ddadansoddydd Cymorth Technoleg JOB OPPORTUNITY: Junior Technology Suppo…